Ismlar

Bola uchun ism tanlash - bo'lajak ota-onalar uchun hayajonli va muhim jarayonlardan biri. Saytimizdagi “Ismlar“ bo'limi bo'lajak farzandingiz uchun butun dunyo ismlarining keng bazasini taqdim etadi. Siz kutgan va hohlagan ismni tanlashingiz uchun biz turli madaniyatlar, tarixlar va ma'nolardagi ismlarni to'pladik.

Harf bo'yicha ismlar
O'g'il uchun
 • 1.
  Abadjon

  mangu, cheksiz, abadiy, umri uzoq.

  1.
  Abadjon

  mangu, cheksiz, abadiy, umri uzoq.

  mangu, cheksiz, abadiy, umri uzoq.

 • 2.
  Abaqa

  “Aba” va “og‘a” so‘zlaridan tashkil topgan bo‘lib, “katta aka”, “buyuk aka” ma’nolarini bildiradi.

  2.
  Abaqa

  “Aba” va “og‘a” so‘zlaridan tashkil topgan bo‘lib, “katta aka”, “buyuk aka” ma’nolarini bildiradi.

  “Aba” va “og‘a” so‘zlaridan tashkil topgan bo‘lib, “katta aka”, “buyuk aka” ma’nolarini bildiradi.

 • 3.
  Abaqay

  Turk xalqalaridan birining nomi.

  3.
  Abaqay

  Turk xalqalaridan birining nomi.

  Turk xalqalaridan birining nomi.

 • 4.
  Abbod

  ko‘p ibodat qiluvchi; Allohga haqiqiy bandalik qiluvchi.

  4.
  Abbod

  ko‘p ibodat qiluvchi; Allohga haqiqiy bandalik qiluvchi.

  ko‘p ibodat qiluvchi; Allohga haqiqiy bandalik qiluvchi.

 • 5.
  Abbos

  dovyurak; Muhammad payg‘ambar tog‘asining ismi.

  5.
  Abbos

  dovyurak; Muhammad payg‘ambar tog‘asining ismi.

  dovyurak; Muhammad payg‘ambar tog‘asining ismi.

 • 6.
  Abbosali

  dovyurak bolani Ali o‘z panohida qo‘llasin.

  6.
  Abbosali

  dovyurak bolani Ali o‘z panohida qo‘llasin.

  dovyurak bolani Ali o‘z panohida qo‘llasin.

 • 7.
  Abbosharif

  Abbos va Sharif ismlarining qo‘shilishidan hosil bo‘lgan ism.

  7.
  Abbosharif

  Abbos va Sharif ismlarining qo‘shilishidan hosil bo‘lgan ism.

  Abbos va Sharif ismlarining qo‘shilishidan hosil bo‘lgan ism.

 • 8.
  Abbosmirza

  Abbos va Mirza ismlarining qo‘shilishidan hosil bo‘lgan ism.

  8.
  Abbosmirza

  Abbos va Mirza ismlarining qo‘shilishidan hosil bo‘lgan ism.

  Abbos va Mirza ismlarining qo‘shilishidan hosil bo‘lgan ism.

 • 9.
  Abbosog‘a

  dovyurak bola ulg‘ayib, baland martabali, boshliq bo‘lsin.

  9.
  Abbosog‘a

  dovyurak bola ulg‘ayib, baland martabali, boshliq bo‘lsin.

  dovyurak bola ulg‘ayib, baland martabali, boshliq bo‘lsin.

 • 10.
  Abbosqul

  dovyurak; Allohning quli, tutquni.

  10.
  Abbosqul

  dovyurak; Allohning quli, tutquni.

  dovyurak; Allohning quli, tutquni.

 • 11.
  Abdar

  porloq; ko‘rkam; kelishgan.

  11.
  Abdar

  porloq; ko‘rkam; kelishgan.

  porloq; ko‘rkam; kelishgan.

 • 12.
  Abdi // Abdu

  banda, qul, xizmatkor (Allohning quli ma’nosida).

  12.
  Abdi // Abdu

  banda, qul, xizmatkor (Allohning quli ma’nosida).

  banda, qul, xizmatkor (Allohning quli ma’nosida).

 • 13.
  Abdil

  ko‘ngil; ko‘z yoshi; soflik.

  13.
  Abdil

  ko‘ngil; ko‘z yoshi; soflik.

  ko‘ngil; ko‘z yoshi; soflik.

 • 14.
  Abdol

  toat-ibodat qiluvchi; avliyolar, valilar, qalandar, devona.

  14.
  Abdol

  toat-ibodat qiluvchi; avliyolar, valilar, qalandar, devona.

  toat-ibodat qiluvchi; avliyolar, valilar, qalandar, devona.

 • 15.
  Abdolniyoz

  avliyolar, valilar sovg‘asi, tuhfasi.

  15.
  Abdolniyoz

  avliyolar, valilar sovg‘asi, tuhfasi.

  avliyolar, valilar sovg‘asi, tuhfasi.

 • 16.
  Abduahad

  yolg‘izning, yakka-yu yagonaning, ya’ni Allohning quli.

  16.
  Abduahad

  yolg‘izning, yakka-yu yagonaning, ya’ni Allohning quli.

  yolg‘izning, yakka-yu yagonaning, ya’ni Allohning quli.

 • 17.
  Abduali

  oliy martabali, buyukning, ya’ni Allohning quli.

  17.
  Abduali

  oliy martabali, buyukning, ya’ni Allohning quli.

  oliy martabali, buyukning, ya’ni Allohning quli.

 • 18.
  Abdualim

  bilim va donolik sohibining, ya’ni Allohning bandasi.

  18.
  Abdualim

  bilim va donolik sohibining, ya’ni Allohning bandasi.

  bilim va donolik sohibining, ya’ni Allohning bandasi.

 • 19.
  Abduazim

  inson aqli va tafakkuri tasavvur qila olmaydigan darajada ulug‘, buyukning, ya’ni Allohning quli.

  19.
  Abduazim

  inson aqli va tafakkuri tasavvur qila olmaydigan darajada ulug‘, buyukning, ya’ni Allohning quli.

  inson aqli va tafakkuri tasavvur qila olmaydigan darajada ulug‘, buyukning, ya’ni Allohning quli.

 • 20.
  Abduaziz

  kuch va quvvat egasi, hech qachon mag‘lub bo‘lmaydigan, barcha narsadan g‘olib keluvchi Allohning bandasi. Izzat va e’zoz sohibining, ya’ni Allohning quli.

  20.
  Abduaziz

  kuch va quvvat egasi, hech qachon mag‘lub bo‘lmaydigan, barcha narsadan g‘olib keluvchi Allohning bandasi. Izzat va e’zoz sohibining, ya’ni Allohning quli.

  kuch va quvvat egasi, hech qachon mag‘lub bo‘lmaydigan, barcha narsadan g‘olib keluvchi Allohning bandasi. Izzat va e’zoz sohibining, ya’ni Allohning quli.

 • 21.
  Abdubashar

  insonlar (insoniyat)ning xizmatkori, quli.

  21.
  Abdubashar

  insonlar (insoniyat)ning xizmatkori, quli.

  insonlar (insoniyat)ning xizmatkori, quli.

 • 22.
  Abdubois

  qaytadan hayot baxsh eta oluvchining, ya’ni Allohning quli.

  22.
  Abdubois

  qaytadan hayot baxsh eta oluvchining, ya’ni Allohning quli.

  qaytadan hayot baxsh eta oluvchining, ya’ni Allohning quli.

 • 23.
  Abduboqi // Abdulboqiy

  doimiy va abadiy mavjudotning, ya’ni Allohning bandasi.

  23.
  Abduboqi // Abdulboqiy

  doimiy va abadiy mavjudotning, ya’ni Allohning bandasi.

  doimiy va abadiy mavjudotning, ya’ni Allohning bandasi.

 • 24.
  Abduboriy // Abdulboriy

  yaratuvchi, hal etuvchining, yo‘qdan bor qiluvchi, ya’ni Allohning bandasi.

  24.
  Abduboriy // Abdulboriy

  yaratuvchi, hal etuvchining, yo‘qdan bor qiluvchi, ya’ni Allohning bandasi.

  yaratuvchi, hal etuvchining, yo‘qdan bor qiluvchi, ya’ni Allohning bandasi.

 • 25.
  Abdubosit

  o‘z karami va rahmati bilan xohlagan bandasining rizqini keng qiluvchi, bandalarning hayotlik chog‘larida jasadlari ichidagi ruhlarini qo‘yib yuboruvchi Allohning quli.

  25.
  Abdubosit

  o‘z karami va rahmati bilan xohlagan bandasining rizqini keng qiluvchi, bandalarning hayotlik chog‘larida jasadlari ichidagi ruhlarini qo‘yib yuboruvchi Allohning quli.

  o‘z karami va rahmati bilan xohlagan bandasining rizqini keng qiluvchi, bandalarning hayotlik chog‘larida jasadlari ichidagi ruhlarini qo‘yib yuboruvchi Allohning quli.

 • 26.
  Abdubotin

  maxluqotlar nazaridan berkingan, ularga ko‘rinmaydigan Allohning quli; aqling yetmaydigan ichki sirlaringni biluvchi Allohning bandasi.

  26.
  Abdubotin

  maxluqotlar nazaridan berkingan, ularga ko‘rinmaydigan Allohning quli; aqling yetmaydigan ichki sirlaringni biluvchi Allohning bandasi.

  maxluqotlar nazaridan berkingan, ularga ko‘rinmaydigan Allohning quli; aqling yetmaydigan ichki sirlaringni biluvchi Allohning bandasi.

 • 27.
  Abdubotir

  qo‘rqmas, dovyurakning quli.

  27.
  Abdubotir

  qo‘rqmas, dovyurakning quli.

  qo‘rqmas, dovyurakning quli.

 • 28.
  Abdufadil

  o‘ta a’lo va yuksak bo‘lganning quli.

  28.
  Abdufadil

  o‘ta a’lo va yuksak bo‘lganning quli.

  o‘ta a’lo va yuksak bo‘lganning quli.

 • 29.
  Abdufarmon

  falakdan keluvchi buyruqlarning sodiq ijrochisi (quli). Bu o‘rinda Allohning xohish-irodasi ko‘zda tutiladi.

  29.
  Abdufarmon

  falakdan keluvchi buyruqlarning sodiq ijrochisi (quli). Bu o‘rinda Allohning xohish-irodasi ko‘zda tutiladi.

  falakdan keluvchi buyruqlarning sodiq ijrochisi (quli). Bu o‘rinda Allohning xohish-irodasi ko‘zda tutiladi.

 • 30.
  Abdufattoh

  hukm etuvchining yoki rahmat xazinalarini ochuvchi va unga yo‘l ko‘rsatuvchining, ya’ni Allohning quli; doimo g‘olib va muzaffarning quli.

  30.
  Abdufattoh

  hukm etuvchining yoki rahmat xazinalarini ochuvchi va unga yo‘l ko‘rsatuvchining, ya’ni Allohning quli; doimo g‘olib va muzaffarning quli.

  hukm etuvchining yoki rahmat xazinalarini ochuvchi va unga yo‘l ko‘rsatuvchining, ya’ni Allohning quli; doimo g‘olib va muzaffarning quli.

 • 31.
  Abdufayyod

  o‘ta saxiy va saxovatli zot, ya’ni Allohning quli.

  31.
  Abdufayyod

  o‘ta saxiy va saxovatli zot, ya’ni Allohning quli.

  o‘ta saxiy va saxovatli zot, ya’ni Allohning quli.

 • 32.
  Abdufayz

  noz-u ne’matlari mo‘l va saxiyning quli.

  32.
  Abdufayz

  noz-u ne’matlari mo‘l va saxiyning quli.

  noz-u ne’matlari mo‘l va saxiyning quli.

 • 33.
  Abdufozil

  barkamol, mukammal va bekam-u ko‘st Allohning bandasi. Fozil – “fazl-u karomat sohibi” ma’nosida Muhammad (s.a.v.)ning ham sifatlaridan biri.

  33.
  Abdufozil

  barkamol, mukammal va bekam-u ko‘st Allohning bandasi. Fozil – “fazl-u karomat sohibi” ma’nosida Muhammad (s.a.v.)ning ham sifatlaridan biri.

  barkamol, mukammal va bekam-u ko‘st Allohning bandasi. Fozil – “fazl-u karomat sohibi” ma’nosida Muhammad (s.a.v.)ning ham sifatlaridan biri.

 • 34.
  Abdug‘olib

  yengilmas, muzaffar, doim yenguvchi, yutuqqa, g‘alabaga, muvaffaqiyatga erishuvchi Allohning bandasi.

  34.
  Abdug‘olib

  yengilmas, muzaffar, doim yenguvchi, yutuqqa, g‘alabaga, muvaffaqiyatga erishuvchi Allohning bandasi.

  yengilmas, muzaffar, doim yenguvchi, yutuqqa, g‘alabaga, muvaffaqiyatga erishuvchi Allohning bandasi.

 • 35.
  Abduhabib

  suyukli, qadrdon, g‘amxo‘r Allohning bandasi.

  35.
  Abduhabib

  suyukli, qadrdon, g‘amxo‘r Allohning bandasi.

  suyukli, qadrdon, g‘amxo‘r Allohning bandasi.

 • 36.
  Abduhakim

  tengsiz aql va hikmat sohibining, ya’ni Allohning quli.

  36.
  Abduhakim

  tengsiz aql va hikmat sohibining, ya’ni Allohning quli.

  tengsiz aql va hikmat sohibining, ya’ni Allohning quli.

 • 37.
  Abduhalim

  jazolashga shoshmaydigan, yaxshilik qilib turuvchi, ya’ni Allohning quli.

  37.
  Abduhalim

  jazolashga shoshmaydigan, yaxshilik qilib turuvchi, ya’ni Allohning quli.

  jazolashga shoshmaydigan, yaxshilik qilib turuvchi, ya’ni Allohning quli.

 • 38.
  Abduhamid

  hamd-u sano va maqtovga loyiq zotning, ya’ni Allohning quli.

  38.
  Abduhamid

  hamd-u sano va maqtovga loyiq zotning, ya’ni Allohning quli.

  hamd-u sano va maqtovga loyiq zotning, ya’ni Allohning quli.

 • 39.
  Abduhanif

  g‘amxo‘r va mehribonning quli.

  39.
  Abduhanif

  g‘amxo‘r va mehribonning quli.

  g‘amxo‘r va mehribonning quli.

 • 40.
  Abduhaqqul

  odil, adolatlining, barhaqning bandasi (quli).

  40.
  Abduhaqqul

  odil, adolatlining, barhaqning bandasi (quli).

  odil, adolatlining, barhaqning bandasi (quli).

Qiz uchun
 • 1.
  Abira

  xushbo‘y, yoqimli, yoqimtoy qiz

  1.
  Abira

  xushbo‘y, yoqimli, yoqimtoy qiz

  xushbo‘y, yoqimli, yoqimtoy qiz

 • 2.
  Achagul

  onasi yoki buvisining ismi bilan atalgan guldek qiz

  2.
  Achagul

  onasi yoki buvisining ismi bilan atalgan guldek qiz

  onasi yoki buvisining ismi bilan atalgan guldek qiz

 • 3.
  Achaniso

  onasi yoki buvisining ismi bilan atalgan qiz

  3.
  Achaniso

  onasi yoki buvisining ismi bilan atalgan qiz

  onasi yoki buvisining ismi bilan atalgan qiz

 • 4.
  Achaqiz

  onasi yoki buvisining ismi bilan atalgan qiz

  4.
  Achaqiz

  onasi yoki buvisining ismi bilan atalgan qiz

  onasi yoki buvisining ismi bilan atalgan qiz

 • 5.
  Adabiya

  adabiyot, go‘zallik (nafosat) farzandi (qizi)

  5.
  Adabiya

  adabiyot, go‘zallik (nafosat) farzandi (qizi)

  adabiyot, go‘zallik (nafosat) farzandi (qizi)

 • 6.
  Adiba

  yozuvchi qiz; nazokatli, tarbiyali qiz

  6.
  Adiba

  yozuvchi qiz; nazokatli, tarbiyali qiz

  yozuvchi qiz; nazokatli, tarbiyali qiz

 • 7.
  Adida

  o‘suvchi, ulg‘ayuvchi, o‘sib-unuvchi

  7.
  Adida

  o‘suvchi, ulg‘ayuvchi, o‘sib-unuvchi

  o‘suvchi, ulg‘ayuvchi, o‘sib-unuvchi

 • 8.
  Adolat

  adolatli, haqgo‘y; to‘g‘rilik, odillik

  8.
  Adolat

  adolatli, haqgo‘y; to‘g‘rilik, odillik

  adolatli, haqgo‘y; to‘g‘rilik, odillik

 • 9.
  Afifa

  “Afif”ning muannas shakli – iffatli, or-nomusli; bokira, ma’suma

  9.
  Afifa

  “Afif”ning muannas shakli – iffatli, or-nomusli; bokira, ma’suma

  “Afif”ning muannas shakli – iffatli, or-nomusli; bokira, ma’suma

 • 10.
  Afro‘za

  ravshan, munavvar, shu’lador; kuydiruvchi

  10.
  Afro‘za

  ravshan, munavvar, shu’lador; kuydiruvchi

  ravshan, munavvar, shu’lador; kuydiruvchi

 • 11.
  Afsah

  shirintil, xushzabon, notiq, so‘zamol

  11.
  Afsah

  shirintil, xushzabon, notiq, so‘zamol

  shirintil, xushzabon, notiq, so‘zamol

 • 12.
  Afzuna

  ziyoda, ortiq, yuksak turuvchi; qadrli, martabali

  12.
  Afzuna

  ziyoda, ortiq, yuksak turuvchi; qadrli, martabali

  ziyoda, ortiq, yuksak turuvchi; qadrli, martabali

 • 13.
  Ahdiya

  ahdida, qarorida turuvchi, bir so‘zli qiz, sodiq, vafodor

  13.
  Ahdiya

  ahdida, qarorida turuvchi, bir so‘zli qiz, sodiq, vafodor

  ahdida, qarorida turuvchi, bir so‘zli qiz, sodiq, vafodor

 • 14.
  Ahliya

  ayol, oila yoki loyiq, munosib, arziydigan; do‘st, inoq

  14.
  Ahliya

  ayol, oila yoki loyiq, munosib, arziydigan; do‘st, inoq

  ayol, oila yoki loyiq, munosib, arziydigan; do‘st, inoq

 • 15.
  Ahrora

  himmatli, mehrli, mehribon qiz

  15.
  Ahrora

  himmatli, mehrli, mehribon qiz

  himmatli, mehrli, mehribon qiz

 • 16.
  Ahsan

  eng yaxshi, eng a’lo; maqtovga sazovor; eng go‘zal. Ehson ismining shakli

  16.
  Ahsan

  eng yaxshi, eng a’lo; maqtovga sazovor; eng go‘zal. Ehson ismining shakli

  eng yaxshi, eng a’lo; maqtovga sazovor; eng go‘zal. Ehson ismining shakli

 • 17.
  Ahsanat

  marhabo, xush keldingiz; mumtoz

  17.
  Ahsanat

  marhabo, xush keldingiz; mumtoz

  marhabo, xush keldingiz; mumtoz

 • 18.
  Ajmal // Ajmol

  eng chiroyli, eng go‘zal

  18.
  Ajmal // Ajmol

  eng chiroyli, eng go‘zal

  eng chiroyli, eng go‘zal

 • 19.
  Ajoyib

  hayron qolarli, tengsiz go‘zal

  19.
  Ajoyib

  hayron qolarli, tengsiz go‘zal

  hayron qolarli, tengsiz go‘zal

 • 20.
  Akifa

  “Akif”ning muannas shakli; g‘ayratli, shijoatli, xudojo‘y qiz

  20.
  Akifa

  “Akif”ning muannas shakli; g‘ayratli, shijoatli, xudojo‘y qiz

  “Akif”ning muannas shakli; g‘ayratli, shijoatli, xudojo‘y qiz

 • 21.
  Alaviya

  xalif Alining nasliga mansub qiz

  21.
  Alaviya

  xalif Alining nasliga mansub qiz

  xalif Alining nasliga mansub qiz

 • 22.
  Alima

  bilimli, aql-zakovatli qiz

  22.
  Alima

  bilimli, aql-zakovatli qiz

  bilimli, aql-zakovatli qiz

 • 23.
  Alloma

  olim, bilimdon, dono

  23.
  Alloma

  olim, bilimdon, dono

  olim, bilimdon, dono

 • 24.
  Alohida

  o‘zgalardan ajralib turuvchi, o‘zgacha

  24.
  Alohida

  o‘zgalardan ajralib turuvchi, o‘zgacha

  o‘zgalardan ajralib turuvchi, o‘zgacha

 • 25.
  Alomat

  badanida qandaydir belgi (tamg‘a) – alomat bilan tug‘ilgan bola yoki zo‘r, g‘ayratli, hayron qolarli

  25.
  Alomat

  badanida qandaydir belgi (tamg‘a) – alomat bilan tug‘ilgan bola yoki zo‘r, g‘ayratli, hayron qolarli

  badanida qandaydir belgi (tamg‘a) – alomat bilan tug‘ilgan bola yoki zo‘r, g‘ayratli, hayron qolarli

 • 26.
  A’lonur

  yuksak, oliy, nurli

  26.
  A’lonur

  yuksak, oliy, nurli

  yuksak, oliy, nurli

 • 27.
  A’loxon

  yuksak, oliy; o‘zgalardan ustun turuvchi; qadrli, e’zozli

  27.
  A’loxon

  yuksak, oliy; o‘zgalardan ustun turuvchi; qadrli, e’zozli

  yuksak, oliy; o‘zgalardan ustun turuvchi; qadrli, e’zozli

 • 28.
  Amaloy

  umid, ishonchimiz bo‘lgan oydek suluv qiz

  28.
  Amaloy

  umid, ishonchimiz bo‘lgan oydek suluv qiz

  umid, ishonchimiz bo‘lgan oydek suluv qiz

 • 29.
  Amina

  omonlikda saqlanuvchi, ya’ni muhofaza qilingan, ishonchli ravishda qo‘riqlangan, bexatar, daxlsiz yoki rostgo‘y, vafodor. Amina – Muhammad (s.a.v.) onasining ismi bo‘lgan

  29.
  Amina

  omonlikda saqlanuvchi, ya’ni muhofaza qilingan, ishonchli ravishda qo‘riqlangan, bexatar, daxlsiz yoki rostgo‘y, vafodor. Amina – Muhammad (s.a.v.) onasining ismi bo‘lgan

  omonlikda saqlanuvchi, ya’ni muhofaza qilingan, ishonchli ravishda qo‘riqlangan, bexatar, daxlsiz yoki rostgo‘y, vafodor. Amina – Muhammad (s.a.v.) onasining ismi bo‘lgan

 • 30.
  Amira

  hukmron, yo‘lboshchi, farmonbardor ayol

  30.
  Amira

  hukmron, yo‘lboshchi, farmonbardor ayol

  hukmron, yo‘lboshchi, farmonbardor ayol

 • 31.
  Ammaqiz

  marhum ammasining ismi bilan atalgan qiz

  31.
  Ammaqiz

  marhum ammasining ismi bilan atalgan qiz

  marhum ammasining ismi bilan atalgan qiz

 • 32.
  Ammaxol

  marhum ammasining ismi bilan atalgan xoldor qiz

  32.
  Ammaxol

  marhum ammasining ismi bilan atalgan xoldor qiz

  marhum ammasining ismi bilan atalgan xoldor qiz

 • 33.
  Amriya

  yashovchi, umr ko‘ruvchi qiz

  33.
  Amriya

  yashovchi, umr ko‘ruvchi qiz

  yashovchi, umr ko‘ruvchi qiz

 • 34.
  Anbar

  xushbo‘y, yoqimli, muattar, mushkbo‘y yoki qalqon, g‘ov, to‘siq

  34.
  Anbar

  xushbo‘y, yoqimli, muattar, mushkbo‘y yoki qalqon, g‘ov, to‘siq

  xushbo‘y, yoqimli, muattar, mushkbo‘y yoki qalqon, g‘ov, to‘siq

 • 35.
  Anbarniso

  yoqimtoy, dilkash ayol yoki to‘silgan, himoyalangan ayol

  35.
  Anbarniso

  yoqimtoy, dilkash ayol yoki to‘silgan, himoyalangan ayol

  yoqimtoy, dilkash ayol yoki to‘silgan, himoyalangan ayol

 • 36.
  Andagul

  jajji, kenja qiz yoki anna – juma kuni tug‘ilgan qiz

  36.
  Andagul

  jajji, kenja qiz yoki anna – juma kuni tug‘ilgan qiz

  jajji, kenja qiz yoki anna – juma kuni tug‘ilgan qiz

 • 37.
  Andamoy

  kelishgan, go‘zal, aqlli va oydek suluv qiz

  37.
  Andamoy

  kelishgan, go‘zal, aqlli va oydek suluv qiz

  kelishgan, go‘zal, aqlli va oydek suluv qiz

 • 38.
  Andaxol

  kichik, jajjigina xolli qiz yoki anda – anna – juma kuni tug‘ilgan xoldor qiz

  38.
  Andaxol

  kichik, jajjigina xolli qiz yoki anda – anna – juma kuni tug‘ilgan xoldor qiz

  kichik, jajjigina xolli qiz yoki anda – anna – juma kuni tug‘ilgan xoldor qiz

 • 39.
  Anisa

  do‘st, o‘rtoq dugona, suyukli

  39.
  Anisa

  do‘st, o‘rtoq dugona, suyukli

  do‘st, o‘rtoq dugona, suyukli

 • 40.
  Anjir

  anjir pishganda tug‘ilgan qiz yoki shirin, suyukli qiz

  40.
  Anjir

  anjir pishganda tug‘ilgan qiz yoki shirin, suyukli qiz

  anjir pishganda tug‘ilgan qiz yoki shirin, suyukli qiz

O'g'il uchun
 • 1.
  Abadjon

  mangu, cheksiz, abadiy, umri uzoq.

  1.
  Abadjon

  mangu, cheksiz, abadiy, umri uzoq.

  mangu, cheksiz, abadiy, umri uzoq.

 • 2.
  Abaqa

  “Aba” va “og‘a” so‘zlaridan tashkil topgan bo‘lib, “katta aka”, “buyuk aka” ma’nolarini bildiradi.

  2.
  Abaqa

  “Aba” va “og‘a” so‘zlaridan tashkil topgan bo‘lib, “katta aka”, “buyuk aka” ma’nolarini bildiradi.

  “Aba” va “og‘a” so‘zlaridan tashkil topgan bo‘lib, “katta aka”, “buyuk aka” ma’nolarini bildiradi.

 • 3.
  Abaqay

  Turk xalqalaridan birining nomi.

  3.
  Abaqay

  Turk xalqalaridan birining nomi.

  Turk xalqalaridan birining nomi.

 • 4.
  Abbod

  ko‘p ibodat qiluvchi; Allohga haqiqiy bandalik qiluvchi.

  4.
  Abbod

  ko‘p ibodat qiluvchi; Allohga haqiqiy bandalik qiluvchi.

  ko‘p ibodat qiluvchi; Allohga haqiqiy bandalik qiluvchi.

 • 5.
  Abbos

  dovyurak; Muhammad payg‘ambar tog‘asining ismi.

  5.
  Abbos

  dovyurak; Muhammad payg‘ambar tog‘asining ismi.

  dovyurak; Muhammad payg‘ambar tog‘asining ismi.

 • 6.
  Abbosali

  dovyurak bolani Ali o‘z panohida qo‘llasin.

  6.
  Abbosali

  dovyurak bolani Ali o‘z panohida qo‘llasin.

  dovyurak bolani Ali o‘z panohida qo‘llasin.

 • 7.
  Abbosharif

  Abbos va Sharif ismlarining qo‘shilishidan hosil bo‘lgan ism.

  7.
  Abbosharif

  Abbos va Sharif ismlarining qo‘shilishidan hosil bo‘lgan ism.

  Abbos va Sharif ismlarining qo‘shilishidan hosil bo‘lgan ism.

 • 8.
  Abbosmirza

  Abbos va Mirza ismlarining qo‘shilishidan hosil bo‘lgan ism.

  8.
  Abbosmirza

  Abbos va Mirza ismlarining qo‘shilishidan hosil bo‘lgan ism.

  Abbos va Mirza ismlarining qo‘shilishidan hosil bo‘lgan ism.

 • 9.
  Abbosog‘a

  dovyurak bola ulg‘ayib, baland martabali, boshliq bo‘lsin.

  9.
  Abbosog‘a

  dovyurak bola ulg‘ayib, baland martabali, boshliq bo‘lsin.

  dovyurak bola ulg‘ayib, baland martabali, boshliq bo‘lsin.

 • 10.
  Abbosqul

  dovyurak; Allohning quli, tutquni.

  10.
  Abbosqul

  dovyurak; Allohning quli, tutquni.

  dovyurak; Allohning quli, tutquni.

 • 11.
  Abdar

  porloq; ko‘rkam; kelishgan.

  11.
  Abdar

  porloq; ko‘rkam; kelishgan.

  porloq; ko‘rkam; kelishgan.

 • 12.
  Abdi // Abdu

  banda, qul, xizmatkor (Allohning quli ma’nosida).

  12.
  Abdi // Abdu

  banda, qul, xizmatkor (Allohning quli ma’nosida).

  banda, qul, xizmatkor (Allohning quli ma’nosida).

 • 13.
  Abdil

  ko‘ngil; ko‘z yoshi; soflik.

  13.
  Abdil

  ko‘ngil; ko‘z yoshi; soflik.

  ko‘ngil; ko‘z yoshi; soflik.

 • 14.
  Abdol

  toat-ibodat qiluvchi; avliyolar, valilar, qalandar, devona.

  14.
  Abdol

  toat-ibodat qiluvchi; avliyolar, valilar, qalandar, devona.

  toat-ibodat qiluvchi; avliyolar, valilar, qalandar, devona.

 • 15.
  Abdolniyoz

  avliyolar, valilar sovg‘asi, tuhfasi.

  15.
  Abdolniyoz

  avliyolar, valilar sovg‘asi, tuhfasi.

  avliyolar, valilar sovg‘asi, tuhfasi.

 • 16.
  Abduahad

  yolg‘izning, yakka-yu yagonaning, ya’ni Allohning quli.

  16.
  Abduahad

  yolg‘izning, yakka-yu yagonaning, ya’ni Allohning quli.

  yolg‘izning, yakka-yu yagonaning, ya’ni Allohning quli.

 • 17.
  Abduali

  oliy martabali, buyukning, ya’ni Allohning quli.

  17.
  Abduali

  oliy martabali, buyukning, ya’ni Allohning quli.

  oliy martabali, buyukning, ya’ni Allohning quli.

 • 18.
  Abdualim

  bilim va donolik sohibining, ya’ni Allohning bandasi.

  18.
  Abdualim

  bilim va donolik sohibining, ya’ni Allohning bandasi.

  bilim va donolik sohibining, ya’ni Allohning bandasi.

 • 19.
  Abduazim

  inson aqli va tafakkuri tasavvur qila olmaydigan darajada ulug‘, buyukning, ya’ni Allohning quli.

  19.
  Abduazim

  inson aqli va tafakkuri tasavvur qila olmaydigan darajada ulug‘, buyukning, ya’ni Allohning quli.

  inson aqli va tafakkuri tasavvur qila olmaydigan darajada ulug‘, buyukning, ya’ni Allohning quli.

 • 20.
  Abduaziz

  kuch va quvvat egasi, hech qachon mag‘lub bo‘lmaydigan, barcha narsadan g‘olib keluvchi Allohning bandasi. Izzat va e’zoz sohibining, ya’ni Allohning quli.

  20.
  Abduaziz

  kuch va quvvat egasi, hech qachon mag‘lub bo‘lmaydigan, barcha narsadan g‘olib keluvchi Allohning bandasi. Izzat va e’zoz sohibining, ya’ni Allohning quli.

  kuch va quvvat egasi, hech qachon mag‘lub bo‘lmaydigan, barcha narsadan g‘olib keluvchi Allohning bandasi. Izzat va e’zoz sohibining, ya’ni Allohning quli.

 • 21.
  Abdubashar

  insonlar (insoniyat)ning xizmatkori, quli.

  21.
  Abdubashar

  insonlar (insoniyat)ning xizmatkori, quli.

  insonlar (insoniyat)ning xizmatkori, quli.

 • 22.
  Abdubois

  qaytadan hayot baxsh eta oluvchining, ya’ni Allohning quli.

  22.
  Abdubois

  qaytadan hayot baxsh eta oluvchining, ya’ni Allohning quli.

  qaytadan hayot baxsh eta oluvchining, ya’ni Allohning quli.

 • 23.
  Abduboqi // Abdulboqiy

  doimiy va abadiy mavjudotning, ya’ni Allohning bandasi.

  23.
  Abduboqi // Abdulboqiy

  doimiy va abadiy mavjudotning, ya’ni Allohning bandasi.

  doimiy va abadiy mavjudotning, ya’ni Allohning bandasi.

 • 24.
  Abduboriy // Abdulboriy

  yaratuvchi, hal etuvchining, yo‘qdan bor qiluvchi, ya’ni Allohning bandasi.

  24.
  Abduboriy // Abdulboriy

  yaratuvchi, hal etuvchining, yo‘qdan bor qiluvchi, ya’ni Allohning bandasi.

  yaratuvchi, hal etuvchining, yo‘qdan bor qiluvchi, ya’ni Allohning bandasi.

 • 25.
  Abdubosit

  o‘z karami va rahmati bilan xohlagan bandasining rizqini keng qiluvchi, bandalarning hayotlik chog‘larida jasadlari ichidagi ruhlarini qo‘yib yuboruvchi Allohning quli.

  25.
  Abdubosit

  o‘z karami va rahmati bilan xohlagan bandasining rizqini keng qiluvchi, bandalarning hayotlik chog‘larida jasadlari ichidagi ruhlarini qo‘yib yuboruvchi Allohning quli.

  o‘z karami va rahmati bilan xohlagan bandasining rizqini keng qiluvchi, bandalarning hayotlik chog‘larida jasadlari ichidagi ruhlarini qo‘yib yuboruvchi Allohning quli.

 • 26.
  Abdubotin

  maxluqotlar nazaridan berkingan, ularga ko‘rinmaydigan Allohning quli; aqling yetmaydigan ichki sirlaringni biluvchi Allohning bandasi.

  26.
  Abdubotin

  maxluqotlar nazaridan berkingan, ularga ko‘rinmaydigan Allohning quli; aqling yetmaydigan ichki sirlaringni biluvchi Allohning bandasi.

  maxluqotlar nazaridan berkingan, ularga ko‘rinmaydigan Allohning quli; aqling yetmaydigan ichki sirlaringni biluvchi Allohning bandasi.

 • 27.
  Abdubotir

  qo‘rqmas, dovyurakning quli.

  27.
  Abdubotir

  qo‘rqmas, dovyurakning quli.

  qo‘rqmas, dovyurakning quli.

 • 28.
  Abdufadil

  o‘ta a’lo va yuksak bo‘lganning quli.

  28.
  Abdufadil

  o‘ta a’lo va yuksak bo‘lganning quli.

  o‘ta a’lo va yuksak bo‘lganning quli.

 • 29.
  Abdufarmon

  falakdan keluvchi buyruqlarning sodiq ijrochisi (quli). Bu o‘rinda Allohning xohish-irodasi ko‘zda tutiladi.

  29.
  Abdufarmon

  falakdan keluvchi buyruqlarning sodiq ijrochisi (quli). Bu o‘rinda Allohning xohish-irodasi ko‘zda tutiladi.

  falakdan keluvchi buyruqlarning sodiq ijrochisi (quli). Bu o‘rinda Allohning xohish-irodasi ko‘zda tutiladi.

 • 30.
  Abdufattoh

  hukm etuvchining yoki rahmat xazinalarini ochuvchi va unga yo‘l ko‘rsatuvchining, ya’ni Allohning quli; doimo g‘olib va muzaffarning quli.

  30.
  Abdufattoh

  hukm etuvchining yoki rahmat xazinalarini ochuvchi va unga yo‘l ko‘rsatuvchining, ya’ni Allohning quli; doimo g‘olib va muzaffarning quli.

  hukm etuvchining yoki rahmat xazinalarini ochuvchi va unga yo‘l ko‘rsatuvchining, ya’ni Allohning quli; doimo g‘olib va muzaffarning quli.

 • 31.
  Abdufayyod

  o‘ta saxiy va saxovatli zot, ya’ni Allohning quli.

  31.
  Abdufayyod

  o‘ta saxiy va saxovatli zot, ya’ni Allohning quli.

  o‘ta saxiy va saxovatli zot, ya’ni Allohning quli.

 • 32.
  Abdufayz

  noz-u ne’matlari mo‘l va saxiyning quli.

  32.
  Abdufayz

  noz-u ne’matlari mo‘l va saxiyning quli.

  noz-u ne’matlari mo‘l va saxiyning quli.

 • 33.
  Abdufozil

  barkamol, mukammal va bekam-u ko‘st Allohning bandasi. Fozil – “fazl-u karomat sohibi” ma’nosida Muhammad (s.a.v.)ning ham sifatlaridan biri.

  33.
  Abdufozil

  barkamol, mukammal va bekam-u ko‘st Allohning bandasi. Fozil – “fazl-u karomat sohibi” ma’nosida Muhammad (s.a.v.)ning ham sifatlaridan biri.

  barkamol, mukammal va bekam-u ko‘st Allohning bandasi. Fozil – “fazl-u karomat sohibi” ma’nosida Muhammad (s.a.v.)ning ham sifatlaridan biri.

 • 34.
  Abdug‘olib

  yengilmas, muzaffar, doim yenguvchi, yutuqqa, g‘alabaga, muvaffaqiyatga erishuvchi Allohning bandasi.

  34.
  Abdug‘olib

  yengilmas, muzaffar, doim yenguvchi, yutuqqa, g‘alabaga, muvaffaqiyatga erishuvchi Allohning bandasi.

  yengilmas, muzaffar, doim yenguvchi, yutuqqa, g‘alabaga, muvaffaqiyatga erishuvchi Allohning bandasi.

 • 35.
  Abduhabib

  suyukli, qadrdon, g‘amxo‘r Allohning bandasi.

  35.
  Abduhabib

  suyukli, qadrdon, g‘amxo‘r Allohning bandasi.

  suyukli, qadrdon, g‘amxo‘r Allohning bandasi.

 • 36.
  Abduhakim

  tengsiz aql va hikmat sohibining, ya’ni Allohning quli.

  36.
  Abduhakim

  tengsiz aql va hikmat sohibining, ya’ni Allohning quli.

  tengsiz aql va hikmat sohibining, ya’ni Allohning quli.

 • 37.
  Abduhalim

  jazolashga shoshmaydigan, yaxshilik qilib turuvchi, ya’ni Allohning quli.

  37.
  Abduhalim

  jazolashga shoshmaydigan, yaxshilik qilib turuvchi, ya’ni Allohning quli.

  jazolashga shoshmaydigan, yaxshilik qilib turuvchi, ya’ni Allohning quli.

 • 38.
  Abduhamid

  hamd-u sano va maqtovga loyiq zotning, ya’ni Allohning quli.

  38.
  Abduhamid

  hamd-u sano va maqtovga loyiq zotning, ya’ni Allohning quli.

  hamd-u sano va maqtovga loyiq zotning, ya’ni Allohning quli.

 • 39.
  Abduhanif

  g‘amxo‘r va mehribonning quli.

  39.
  Abduhanif

  g‘amxo‘r va mehribonning quli.

  g‘amxo‘r va mehribonning quli.

 • 40.
  Abduhaqqul

  odil, adolatlining, barhaqning bandasi (quli).

  40.
  Abduhaqqul

  odil, adolatlining, barhaqning bandasi (quli).

  odil, adolatlining, barhaqning bandasi (quli).